.: مشخصات دوره
آموزش ضوابط و مقررات كارشناسان دفتر فني
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 

  تربیت نیروی ماهر مورد نیاز در کارگاه های عمرانی در بخش دفتر فنی

 

 

1.آشنايي با اتوكد و اكسل

 
   
   
 
3,600,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1396   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
36 ساعت