.: مشخصات دوره
آمادگي آزمون ورود به حرفه نظارت و اجرا ( عمران)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: مبحث6- بارهاي وارده بر ساختمان +آيين نامه 4-2800 ( آمادگي آزمون ورود به حرفه نظارت و اجرا- عمران)
عنوان درس: مبحث 7 – پي و پي سازي( آمادگي آزمون ورود به حرفه نظارت و اجرا- عمران)
عنوان درس: مبحث 8 – ساختمانهاي با مصالح بنايي( آمادگي آزمون ورود به حرفه نظارت و اجرا- عمران)
عنوان درس: مبحث 9 – ساختمانهاي بتن آرمه ( آمادگي آزمون ورود به حرفه نظارت و اجرا- عمران)
عنوان درس: مبحث 10 – ساختمانهاي فولادي + آيين نامه جوش ( آمادگي آزمون ورود به حرفه نظارت و اجرا- عمران)
   
  • آشنايي با ضوابط نظارت و اجرا مبتني برمباحث :
  1. بارهاي وارده بر ساختمان +آيين نامه 4-2800
  2. پی و پی سازی
  3. ساختمان ها با مصالح بنایی
  4. ساختمان های بتن آرمه
  5. ساختمان های فولادی و آیین نامه جوش
  • آشنایی با تکنیک ها موفقیت در آزمون  ورود به حرفه و پرسش و پاسخ سوالات
 

دارا بودن  حداقل مدرك كارشناسي عمران

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
153 ساعت