.: مشخصات دوره
مدت دوره
153 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها
  • آشنايي با ضوابط نظارت و اجرا مبتني برمباحث :
  1. بارهاي وارده بر ساختمان +آيين نامه 4-2800
  2. پی و پی سازی
  3. ساختمان ها با مصالح بنایی
  4. ساختمان های بتن آرمه
  5. ساختمان های فولادی و آیین نامه جوش
  • آشنایی با تکنیک ها موفقیت در آزمون  ورود به حرفه و پرسش و پاسخ سوالات

شرایط شرکت کنندگان  

دارا بودن  حداقل مدرك كارشناسي عمران


  پیش نیاز دوره