.: مشخصات دوره
كاربري كامپيوتر سطح 2-ICDL
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

اکسل

 1. آشنايي با اصول اوليه كار با صفحات گسترده
 2. آشنايي با اصول پايه اي كار بر روي داده ها
 3. آشنايي با فرمول ها و توابع
 4. آشنايي با ويژگي هاي پيشرفته صفحات گسترده
 ACCESS
 1. آشنايي با اصول اوليه كار با پايگاه هاي داده
 1. آشنايي با چگونگي ايجاد پايگاه هاي داده
 2. آشنايي با جداول, معيارها, فرمها و گزارشات در پايگاه هاي داده
 POWERPOINT
 1. آشنايي با اصول اوليه كار با نرم افزار ارائه مطلب
 2.  
 3. آشنايي با اعمال پايه اي كار بر روي اسلايدها
 4.  
 5. آشنايي با كار بر روي نمودارها و گرافها
 6.  
 7. آشنايي با چگونگي چاپ اسلايدها
 8.  
 9. آشنايي با جلوه هاي ويژه و نمايش اسلايدها
 

 

 

آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز.

 
   
 
 
 
4,572,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
66 ساعت