.: مشخصات دوره
كاربري كامپيوتر سطح 1-ICDL
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

مفاهيم پايه :

        آشنايي با مفاهيم اوليه فناوري اطلاعات

        آشنايي با قسمتهاي سخت افزار و نرم افزار کامپيوتر

         آشنايي با شبکه هاي کامپيوتري

         آشنايي با ارتباط جامعه و فناوري اطلاعات

ويندوز :

        توانمند سازي نيروهاي متخص در زمينه آشنايي با علوم كامپيوتر ونحوه استفاده از آن

توانايي اجرا ومديريت نرم افزارها ومديريت پنجرها وفايلها

word :

         آشنايي با اعمال پايه اي واژه پرداز

         آشنايي با شكل دادن به متون

         آشنايي با صفحه آرايي يك سند

         آشنايي با ويژگي هاي پيشرفته واژه پرداز

 

internet :

         آشنايي با نرم افزار جستجوگر اينترنت

         آشنايي با تنظيمات پايه اي نرم افزار جستجوگر اينترنت

         آشنايي با چگونگي جستجو در اينترنت

         آشنايي با پست الكترونيكي و چگونگي ايجاد يك نامه الكترونيكي

 

آشنایی متوسط به زبان انگلیسی

 
   
 
 
 
4,212,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
64 ساعت