.: مشخصات دوره
تكنيك هاي پيشرفته PHP و Symfony4
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

    تربيت نيروهاي ماهر در زمينه ساخت و تولید وب سايتهاي PHP با تكنيك هاي جديد نرم افزاري.

 

توانايي طراحي و پياده سازي وب سايت با PHP و My SQL / يا گذراندن دوره PHP & My SQL

 
   
   
 
5,290,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
45 ساعت