.: مشخصات دوره
مدل سازي پيشرفته توسط نرم افزار3Ds max
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
توانمند سازي كاربران 3Dmax در زمينه سه بعدي كردن موضوعات با جزئيات بيشتر و يادگيري دستورات كاربردي بيشتر در 3ds max

 

 

آشنايي با  فضاهاي معماري و مبلمان از لحاظ ابعاد و چيدمان و تسلط به 3Dmax

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت