.: مشخصات دوره
كارگاه آموزشي Writing IELTS
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

تقويت مهارت writing  زبان آموزان ، به خصوص متقاضیان شركت در آزمون بين المللي IELTS جهت اخذ نمرات بالا در آزمون اصلی

 

آشنا بودن با زبان انگليسي در حد متوسط دارا بودن  حداقل نمره 5 آزمون IELTS

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
12 ساعت