.: مشخصات دوره
دوره جامع مدل سازي سه بعدي توسط نرم افزار 3Ds MAX 2017
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه ایجاد احجام و فضاي سه بعدي و آشنايي با مفاهيم نورپردازي و MATERIAL توسط نرم افزار 3Ds max

 

آشنايي با windows،Auto cad و دانش معماري

 
   
   
 
4,250,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت