.: مشخصات دوره
كارگاه تخصصي حساب نمادين در matlab
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

مسلط شدن به محاسبات پارامتري به كمك نرم افزار matlab

 

آشنايي با اصول برنامه نويسي

آشنايي با سيستم عامل ويندوز

آشنايي با نرم افزار matlab

 
   
   
 
890,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
5 ساعت