.: مشخصات دوره
طراحي و مدلسازي پيشرفته قطعات صنعتي با استفاده از نرم افزار SOLIDWORKS
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. افزایش توانمندی کار با نرم افزار sOLIDWORK
  2. آشنایی با مباحث تورانس های هندسی، نحوه تلرانس گذاری و تحلیل های تلرانسی
  3. آشنایی با مباحث PIPING
  4. اتوماسیون طراحی
 

تسلط به نرم افزار SOLIDWORK

 
   
   
 
4,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
30 ساعت