.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
60 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

آموزش ساختارهاي اصلي زبان متن باز Python براي دانشجويان و علاقمندان.


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با ويندوز


  پیش نیاز دوره