.: مشخصات دوره
برنامه نويسي با Python
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش ساختارهاي اصلي زبان متن باز Python براي دانشجويان و علاقمندان.

 

آشنايي با ويندوز

 
   
   
 
6,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت