.: مشخصات دوره
كاربرد نرم افزار Excel در برنامه ريزي و كنترل پروژه
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • آشنايي عمومی با نرم افزار اکسل و گستردگی قابلیت های آن
  • آشنایی با قابلیت های کاربردی نرم افزار Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه و استفاده تخصصی از این قابلیت ها

 

 
  1. آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز
  2. تسلط به  نرم افزار MS Project  
 
   
   
 
2,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
21 ساعت