.: مشخصات دوره
آموزش طراحي سازه هاي صنعتي ( سوله )
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

بالابردن سطح توانمندی مهندسین محاسب در طراحی سازه های صنعتی جهت  ورود به بازار کار حرفه ای

 

آشنايي با نرم افزار Etabs  و Safe

 
   
   
 
4,400,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
32 ساعت