.: مشخصات دوره
مدل سازي و تحليل ديناميكي با Abaqus ويژه مهندسين عمران
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

    توانمندسازی نيروهاي متخص در زمينه شبیه سازی مسائل دینامیکی و تسلط بر تحلیل های غیر خطی

 
 

آشنايي با اصول پايه مهندسي از قبيل تحليل سازه ،ديناميك سازه ها،بارگذاري و  تحليل خطي

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت