.: مشخصات دوره
كارگاه آشنايي با فيلم سازي ويژه نوجوانان
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

استقبال روزافزون نوجوانان به ساخت فیلم با دوربین های ساده خانگی یا موبایل

 
  1. داشتن دوربين ساده خانگي با تنظيمات منوال يا موبايل هوشمند
  2. سن 12تا17سال
 
   
 
 
 
3,990,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
39 ساعت