.: مشخصات دوره
آموزش عكاسي به نوجوانان
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1.   آموزش هنر و مهارت های عکاسی به نوجوانان و دانش آموزان
  2.  بهره برداری از اوقات فراغت دانش آموزان در راستای فراگیری مهارت های عمومی زندگی
  3.  پرورش عکاسان با استعداد از سنین نوجوانی
 
  1. داشتن دوربين ساده خانگي با تنظيمات منوال يا موبايل هوشمند
  2. سن 12تا17سال
 
   
 
 
 
2,750,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
30 ساعت