.: مشخصات دوره
طراحي قطعات پيچيده صنعتي با استفاده از نرم افزار Solid Works
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 آموزش مهارت هاي طراحی، مونتاژ و تحليل قطعات و مکانيزم ها ، به هدف شبيه سازي سريع و ارزيابی کيفيت محصول قبل از ساخت توسط نرم افزار SolidWorks

 
  1. آشنايي با رسم فني و نقشه كشي صنعتي
  2. آشنايي مقدماتي با دروس پايه مهندسي مكانيك
 
   
   
 
6,950,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت