.: مشخصات دوره
كارگاه تجربه عكاسي مجموعة زنديه ( يك روزه)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. آموزش اصول پایه عکاسی بدون استفاده از حالت اتوماتیک دوربین
  2. تکمیل کردن مهارت هنرجویانی که به صورت مقدماتی با عکاسی آشنایی دارند
  3. تجربه عملی عکاسی در محیط های مختلف و استفاده از تجربیات و راهنمایی های استاد عکاسی

 

 

1- به همراه داشتن دوربين ساده خانگي يا حرفه اي كه تنظيمات دستي دارد.
2- آشناييي با اصول و مباني مقدماتي عكاسي.

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
8 ساعت