.: مشخصات دوره
نقشه كشي صنعتي توسط نرم افزار AUTO CAD-2018
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  •  آشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي و نحوه خواندن نقشه هاي صنعتي
  • توانايي ترسيم نقشه هاي دو بعدي صنعتي با AutoCAD
  • توانايي خواندن نقشه هاي صنعتي
  • آشنايي با فرمان هاي اصلی AutoCAD
     
 
  1. آشنايي با ويندوز
  2. تسلط به نقشه كشي صنعتي
 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت