.: مشخصات دوره
طراحي و شبيه سازي سه بعدي با استفاده از نرم افزار PDMS -(مدول هاي draft , design & isoGN)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. آموزش مهارت هاي كاربردي در زمينه طراحي و مهندسي  Piping  در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس كدها، استانداردها، منابع و مراجع ويژه اين صنعت با استفاده از نرم افزار PDMS شامل مدول هاي Draft , Design & iso generation
  2. آموزش ماژول Paragon برای اولین بار در شیراز در سطح دوره های مشابه طراحی با نرم افزار pdms
 

1.آشنايي با پلنتهاي صنعتي و اصول Piping
2.آشنايي با اصول مهندسي و نقشه كشي صنعتي

 
   
   
 
4,890,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
42 ساعت