.: مشخصات دوره
Implementing Cisco Network Security Exam 210-260
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. آموزش زیر ساخت ایمن شبکه
  2. درک مفاهیم امنیت هسته ای
  3. مدیریت دسترسی ایمن
  4. رمزگذاریVPN
  5. Firewalls
  6. جلوگیری از نفوذ
  7. امنیت مفاهیم وب و ایمیل
  8. امنیت endpoint
 

گذراندن دوره كامل CCNA.

 
   
   
 
6,800,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت