.: مشخصات دوره
كارگاه ساخت افزونه براي ورد پرس(WordPress Plugin)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

این دوره برای آن دسته از کاربران حرفه ای ورد پرس طراحی گردیده  است که  دارای تجربه در حوزه توسعه وب هستند و قصد دارند قابلیت های ورد پرس رابا  نوشتن یا ویرایش افزونه ها ارتقا دهند.

 
  1. تسلط بر مفاهيم طراحي و ويرايش صفحات وب HTML/ CSS و Java script
  2. آشنايي اوليه با زبان PHP
  3. آشنايي مقدماتي با MYSQL
  4. آشنايي با مفاهيم ورد پرس پيشرفته
 
   
   
 
3,300,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
35 ساعت