.: مشخصات دوره
كارگاه ساخت پوسته با ورد پرس- WordPress theme
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 در این کارگاه اصول ساخت و ویرایش پوسته ( قالب) برای سیستم ورد پرس آموزش داده خواهد شد. بر همین اساس شرکت کنندگان نحوه ساخت یک پوسته نرمال ورد پرسی را آموزش می بینند  و  فرا خواهند گرفت  که قالب های آماده دیگر را به چه صورت مطابق نیاز خود سفارشی سازند.

 
  1. تسلط بر  مفاهيم  طراحي و ويرايش وب HTML/CSS
  2. آشنايي بامفاهيم ورد پرس
 
   
   
 
3,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت