.: مشخصات دوره
Identity with Windows Server 2016- exam70-742
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

در این دوره طریقه نصب و تنظیم و گسترش و راه اندازی اکتیو دایرکتوری در محیط های توزیع شده ، پیاده سازی group policy  ، گرفتن back upو بازیابی آن ، اشکال زدایی و رصد کردن اکتیو دایرکتوری و مسایل مربوط به آن ،در ویندوز سرور 2016 آموزش داده می شود ، هم چنین سرویس دیگر مربوط به اکتیو دایرکتوری مانند ADFS , AD CS  مورد بررسی قرار می گیرد.

 

تسلط بر مفاهيم  Networking with Windows Server 2016 exam70-741 يا گذراندن دوره 70-741

 
   
   
 
4,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت