.: مشخصات دوره
دوره مقدماتي نصب و تنظيم سوئيچ و روترهاي سيسكو (2)-CCNA ICND II-200-105
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه نصب و راه اندازي سوئيچ و روترهاي سيسكو و آماده سازي آن ها براي دوره هاي CCNA Security و CCNP SWITCH و CCNP ROUTE .

 

 تسلط به دوره مقدماتي نصب و تنظيمات سوئيچ و روترهاي سيسكو (ICND I)

 
   
   
 
6,490,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت