.: مشخصات دوره
كاربرد نرم افزار اكسل در مهندسي فروش
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. لزوم مسلط شدن مدیران فروش به ابزارهای نوین به هدف گذر از فروش سنتی به مهندسی فروش
  2. به کارگیری نرم افزار اکسل در ارزیابی شاخص های فروش با توجه به ماهیت سازمان فروش
 

1.آشنايي با مبناي فروش بصورت مويرگي يا عمده فروشي
2.توانايي كار با كامپيوتر و ترجيحا داشتن مدرك ICDL

 
   
   
 
2,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
24 ساعت