.: مشخصات دوره
دوره مقدماتي نصب و تنظيم سوئيچ و روترهاي سيسكو (1)-CCNA ICND I-100-105
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه نصب و تنظيمات سوئيچ و روترهاي سيسكو در حد پايه منطبق بر استاندارد های شرکت Cisco

 

تسلط به مفاهيم شبكه در حد دوره مباني شبكه و آشنايي با شبكه LAN

 
   
   
 
5,290,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت