.: مشخصات دوره
مهارت هاي پيشرفته نصب و تنظيم سوئيچ هاي سيسكو لايه 3-(CCNP SWITCH 300-115)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش پياده سازي و نگه داري شبكه هاي Medium Size  تا Enterprise و تنظيمات پيشرفته Multi LayarSwitching -MLS
 

 

توانايي كار با سوئيچ هاي لايه 2 CISCO.يا گذراندن دوره ICND II

 
   
   
 
5,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
40 ساعت