.: مشخصات دوره
Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016: exam70-740
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

این دوره برای متخصصینی که وظیفه مدیریت ذخیره سازی و پردازش بوسیله ویندوز سرور 2016 را برعهده دارند و هم چنین برای اشخاصی که نیازمند درک سناریو ها ، نیاز مندیها و ذخیره و پردازش گزینه هایی که موجود و قابل اجرا در ویندوز سرور 2016 است  طراحی گردیده است 
 

 

 

تسلط بر مفاهيم پايه اي شبكه  , اصول و مباني windows 10

 
   
   
 
4,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت