.: مشخصات دوره
تهيه نقشه هاي فاز 2 سازه با نرم افزار Revit Structure2017
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

تمركز اين دوره ، بيشتر بر روي دانشپذيران دوره Etabs & Safe مي باشد كه در انتهاي دوره با مفاهيم كروكي كردن خروجي نرم افزارها آشنا مي شوند و پس از آن به كمك قابليت انتقال داده ها فيمابين Revit و  Etabsبا تهيه نقشه هاي فاز 2 سازه بر اساس اطلاعات مرتبط و همچنین خروجی نرم افزار طراحی Etabs آشنا شوند

 
  1. آشنايي با مفاهيم اوليه نقشه هاي سازه و ديتيل هاي مرتبط و آشنايي با نرم افزارETABS & Safe
  2. توانایی ترسیم کروکی و اشنایی مقدماتی با نرم افزار اتوکد یا revit
 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
32 ساعت