.: مشخصات دوره
طراحي وب سايت واكنش گرا با Bootstrap
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. آشنایی با Bootstrap Framework برای ساخت رابط کاربری سایتهای مدرن.
  2. آشنایی با چگونگی طراحی وب سایت واکنش گرا
 

تسلط كامل بر HTML5 وCSS3

 
   
   
 
1,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
15 ساعت