.: مشخصات دوره
پياده سازي امنيت در سرورهاي VOIP & Elastix& freePbx,Isabel(استاد امنيت الستيكس)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنایی با روشهای نفوذ و مفاهیم امنیت در سرورهای VOIPو ایجاد راهکارهایی جهت جلوگیری از نفوذ و سخت سازی سامانه های تلفنی تحت شبکه

 

آشنايي با سيستم تلفني الستيكس (Elastix) و يا هر نوع سيستم تلفني مبتني بر استريسك (Asterisk)

 
   
   
 
3,200,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
24 ساعت