.: مشخصات دوره
ويرايش چهارم آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد2800 ايران( براي ساختمان هاي بلند مرتبه)(نظام مهندسي- ارتقا پايه 2به 1 -عمران - محاسبه)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي  پايه 2 محاسبه از گروه عمران از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
16 ساعت