.: مشخصات دوره
تحليل مقاومت و طراحي اجزا توسط نرم افزار( ANSYS (APDL &WORKBENCH
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 آشنايي با روند مدلسازی و تحلیل مسائل دوبعدی و سه بعدی در زمینه های مقاومت مصالح، دینامیک ، ارتعاشات و انتقال حرارت در محیط هایANSYS APDLو ANSYS Workbench

 
  1. آشنايي با سيستم عامل ويندوز
  2. آشنايي با اصول نقشه كشي صنعتي  مانند ( autocad ,solidwork)
  3. آشنايي كافي بر دروس استاتيك ، مقاومت مصالح وديناميك و طراحي اجزا 1 
 
   
   
 
6,490,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
50 ساعت