.: مشخصات دوره
استفاده اصولي از صفحه كليد (تايپ سريع لاتين)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • آموزش اصول ومباني تايپ سريع لاتین توسط كيبرد
 

آشنايي با word-Windows

 
   
 
 
 
1,790,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
16 ساعت