.: مشخصات دوره
آمادگي آزمون طراحي معماري ورود به حرفه مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. آشنايي با ضوابط طراحي معماري مبتني بر مبحث 4 مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي
  2. ارائه مباحث مرتبط به همراه تمرین های عملی 
  3. ارتقا توانایی عملی داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسي
  4. شبيه سازي آزمون ورود به حرفه سازمان نظام مهندسي به منظور مديريت زمان
  5. رفع نقاط ضعف در پروسه طراحي
  6. ژوژمان باز به منظور آشنايي داوطلبان با امتياز دهي

 

 

 
  • دارا بودن مدرك كارشناسي معماري
  • حداقل 3 سال از اخذ مدرك كارشناسي گذشته باشد
 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
108 ساعت