.: مشخصات دوره
مدلسازي پارامتريك معماري با نرم افزار Grasshopper
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری در زمینه مدلسازی پارامتریک در معماری توسط نرم افزار

 
  1. آشنايي مقدماتي با نرم افزار Rhino- تسلط به رياضيات و فرمول هاي رياضي
  2. آشنايي با ويندوز
 
   
   
 
3,300,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
28 ساعت