.: مشخصات دوره
دوره جامع سه بعدي سازي معماري و طراحي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • اولین دوره  تخصصی سه بعدی سازی و انیمیشن سازی در شیرازبا هدف ساخت انیمیشن و سه بعدی سازی فضای داخلی و خارجی پروژه های معماری
  • تربيت نيروهاي  متخصص در زمينه سه بعدی سازی و انیمیشن سازی معماری به صورت حرفه ای 
 
  1. آشنايي با معماري ، نرم افزار Autocad يا ساير نرم افزار هاي ترسيمي معماري
  2. پذيرش در آزمون مصاحبه حضوري
 
   
   
 
8,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
100 ساعت