.: مشخصات دوره
طراحي و صفحه آرايي با Adobe Indesign CC
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

تربيت نيروهاي متخص در زمينه طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریات به صورت تخصصی

 

آشنايي با نرم افزار فوتوشاپ يا ايلاستريتور و آشنايي با اصول اوليه طراحي گرافيك و صفحه آرايي

 
   
   
 
4,990,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1396   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
60 ساعت