.: مشخصات دوره
طراحي مسكوني
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: طراحي مسكوني
   

طراحي فضاي مسكوني كوچك ،فضاي مسكوني شهري و فضاي مسكوني چند خانواري

 

دانشجويان و فارغ التحصيلان معماري

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
60 ساعت