.: مشخصات دوره
فرآيند طراحي معماري
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

طراحي مفهوم گرايانه و ايده پردازانه پروژه هاي معماري و طراحي داخلي

 

آشنايي با مباني و اصول طراحي معماري

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
50 ساعت