.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
50 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

طراحي مفهوم گرايانه و ايده پردازانه پروژه هاي معماري و طراحي داخلي


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با مباني و اصول طراحي معماري


  پیش نیاز دوره