.: مشخصات دوره
عكاسي معماري
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: عكاسي معماري
   

آموزش عکاسی از اصول اولیه تا ویرایش عکس با رویکرد عکاسی معماری

 

آشنايي اوليه با مباني هنر و ترجيحا نرم افزار فتوشاپ

 
   
   
 
2,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت