.: مشخصات دوره
مهارت هاي حرفه اي و اداري كار با رايانه
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • ارتقای سطح توانایی های عموم کارکنان دولت در استفاده از فناوری اطلاعات
  • افزایش بهره وری سازمان ها در راستای بهبود ارائه خدمات به مردم

 

 

آشنايي مقدماتي با نرم افزار هاي word ,excel

 
   
   
 
1,890,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
22 ساعت