.: مشخصات دوره
تاسيسات مكانيكي ساختمان هاي بلند مرتبه و تفاوت آن ها با ساختمان هاي معمولي( نظام مهندسي-ارتقا پايه 2به 1-تاسيسات مكانيكي - نظارت و طراحي)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه2نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
16 ساعت