.: مشخصات دوره
مديريت تعمير ونگهداري تاسيسات ساختمانها ( نظام مهندسي- ارتقا پايه 3به 2- تاسيسات مكانيكي- نظارت و طراحي)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 نظارت و طراحي در گروه  تاسيسات مكانيك  از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
16 ساعت