.: مشخصات دوره
دوره حرفه اي و كاربردي نرم افزار REVIT Architecture 2017
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آموزش قابليت ها و امكانات كاربردي نرم افزار در مراحل مختلف طراحي و تصحيح نقشه هاي 2بعدی و 3 بعدي به صورت همزمان

 
  1. آشنايي با WINDOWS
  2. تسلط به نقشه كشي و ترسيم فني
 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
51 ساعت