.: مشخصات دوره
فتوشاپ مقدماتي ويژه نوجوانان
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشنايي نوجوانان با نرم افزارهاي گرافيكي و توانايي انجام فعاليت هاي كمك درسي توسط اين نرم افزارها

 

تواناي كار با كامپيوتر در حد استفاده از Windows 7 & word

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
30 ساعت