.: مشخصات دوره
مقدمات كاربردي (ترسيم وضع موجود و ارائه) دكوراسيون داخلي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • شناخت مقدماتي مفاهيم بصري ، رنگ و بافت در معماري داخلي
  • توانایی مترکشی و برداشت پلان        
  • ترسیم نقشه و تبدیل نقشه هاي دستي ترسيم فني به نقشه های کامپیوتری با نرم افزار

 

 

 علاقه مندان به دكوراسيون داخلي

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
239 ساعت