.: مشخصات دوره
آماده سازي اراضي شهري (نظام مهندسي- ارتقا پايه3به2و2به1-طراحي و نظارت - شهرسازي)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3  و پايه 2 طراحي و نظارت  از گروه شهرسازي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

 
   
 
 
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
16 ساعت