.: مشخصات دوره
دوره جامع گرافيك كامپيوتري توسط نرم افزار Illustrator (CC)
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

تربيت نيروهاي متخصص در زمينه طراحی گرافیک کامپیوتری حرفه ای

 

آشنايي با  مباني طراحي گرافيك و فتوشاپ

 
   
 
 
 
5,990,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت